Tábory

Potenciál táborů vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů, prožitků a zjistili jsme, že i při příměstském táboře lze dělat divy!

Na léto 2022 jsme pro vás připravili čtyři příměstské tábory. Věříme, že si je v létě budeme moct společně užít. Přihlašujte se pomocí níže uvedeného formuláře a následně obdržíte další podrobnější informace.

TransAmerika VI. – tábor je již zcela zaplněn

termín:  18. – 22. 7. 2022

místo: fara Jeseník (Palackého 179/8)

pro: holky i kluky, 6- 12 let

hlavní vedoucí: Bc. Jan Fukala

cena: 1 500 Kč

Dobrodružný příměstský tábor pro všechny kluky i holky, kteří rádi tráví čas venku, s prvky zážitkové pedagogiky. Pro všechny, kteří mají odvahu vydat se do neznáma a přiložit ruku k dílu.

Tanec v srdci Rychlebských hor-tábor je již zcela zaplněn

termín: 25. – 29. 7. 2022

místo: Tančírna, Račí údolí

pro: holky i kluky, 6 – 13 let

hlavní vedoucí: Amálie Štrajtová

cena: 1 700 Kč

Zažijte radost z pohybu a spoustu zábavy v neopakovatelné atmosféře Tančírny! V srdci Rychlebských hor se bude tančit, tvořit, běhat, objevovat, hodně se smát a společně vyjdeme vstříc nejednomu dobrodružství.

Přes hradby školy!

termín: 22. – 25. 8. 2022

místo: Jeseník

pro: nastupující prvňáčky ZŠ Jeseník

hlavní vedoucí: Mgr. Dominik Liberda

cena: 1 000 Kč

Nastupujícím prvňáčkům jesenické základní školy se přes týden otevřou brány hradu, který jim bude na několik let útočištěm. S ostatními rytíři a princeznami budou hravě poznávat jeho prostředí i nové kamarády pod vedením krále, královny a dvorních učitelek. Příležitost pro setkání dětí, rodičů, třídních učitelů a dobrý začátek nové dětské etapy.

PŘIHLÁSIT SE NA TÁBOR

Divadelní tábor-tábor je již zcela zaplněn

termín: 22.-26.8. 2022

místo: divadlo Petra Bezruče Jeseník

pro: holky i kluky 8 – 12 let

hlavní vedoucí: Štěpán Jati

cena: 1 500 Kč

Chtěl sis někdy vyzkoušet, jaké to je být režisérem, scénáristou, hercem, nebo třeba rekvizitářem či kostymérem v divadle? Pokud ano, na divadelním táboře se ti to určitě splní a zároveň se něco dozvíš o českých bájích a pověstech! Představení a vše co k němu patří budeme tvořit společně, kromě hereckých technik tak budeme rozvíjet i týmovou spolupráci, kreativitu a fantazii.
Příměstský tábor pro kluky i holky, kteří se nebojí prken, která znamenají svět.

Transamerika 2017 zaznamenaná kamerou Honzy Štindla

 

 Informace pro subjekt údajů
Vážení přátelé,
orgnizace EduArt, IČ, se sídlem Polská 307, Česká Ves, je správcem Vašich osobních údajů. které nám k naší činnosti posytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Nika Liberdová. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další souviející legislativou, a to dle Článku 6, bod 1 b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro účely našich oprávněných zájmů, tedy činnosti naplňující účel naší organizace.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt.
Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výkaz nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.
V případě dotazů ke konkrétnímu táboru kontaktujte, prosím, hlavní vedoucí. V případě dotazů spojených s přihláškami a dalšími provozními záležitostmi, kontaktujte, prosím, Niku Liberdovou (nika.liberdova@eduarti.cz).