EduArt

EduArt

„Věříme v to dobré v dítěti.
Uměním je to uvidět a rozvinout.“

O nás

Jádro týmu EduArtu tvoří osm lidí, kteří jsou velmi pestří ve svých zájmech a zkušenostech a naopak jsou si velmi blízcí ve vztahu k jesenickému regionu. Většina z nás jsou domorodci, kteří tento kraj nikdy neopustili anebo se vrátili ze studentských cest, aby zde zapustili kořeny a založili rodinu. Rodina, budoucnost a vzdělání našich dětí je to, co nás spojilo pro myšlenku EduArtu, tedy organizace, jež by dokázala doplnit a pozměnit v duchu celospolečenských změn současné vzdělávání dostupné v našem kraji. Věříme, že naše vlastní zkušenosti – od výuky, přes lektorování zážitkových a environmentálních programů, volnočasových aktivit a primární prevence na školách atd. – nám k tomu budou dobrým východiskem.

Kdo jsme …

V dítěti existují pozitivní kvality, které lze dále rozvíjet a na jejichž základě jej lze dovést k vnitřní motivaci ke vzdělávání. Úkolem vychovatele je pomoci mladému člověku tyto kvality objevit.

Přímou činnost organizace by měli vykonávat kompetentní, morálně a odborně silné inspirativní osobnosti. Snaha organizace by měla vést k angažování těchto osobností do přímé práce a k všeobecné podpoře regionálních vychovatelů a pedagogů k osobnostnímu rozvoji.

Pedagog a vychovatel je spíše průvodce dítěte. Jeho autorita je zachována, ale není využívaná k direktivnímu řízení procesů. Základem přístupu je aktivní přítomnost vychovatele a jeho zájem o dítě.

Otevřená radostná a srdečná atmosféra vycházející z dobrého vztahu mezi dítětem a vychovatelem. Základem je pozitivní vztah vychovatele k dítěti a důvěra mladého člověka ve vychovatele či pedagoga.

Nezbytnou součástí výchovného působení je výchova ke vzájemné úctě, lásce a toleranci, odpovědnosti, hledání pravdy, atd. EduArt vychází z křesťanského pojetí hodnotové orientace, jejíž prvky jsou obsaženy v mnohých pedagogických a výchovných koncepcích.

Kam jdeme …

V současnosti se naše kroky a činnosti upírají k těmto cílům:

● Zajištění dostupné výchovné a vzdělávací činnosti pro děti a mládež opírající se o koncept pozitivního vzdělávání a preventivní systém Dona Boska, zahrnující výchovu k obecně lidským a křesťanským hodnotám

● Realizace, podpora a rozvoj inovativních forem edukace ve formálním i neformálním vzdělávání na Jesenicku

● Realizace činností k podpoře rodin a posílení rodinných komunit i kulturního života v regionu

Plánované činnosti k naplnění výše uvedeného poslání:

Lidé

Zajímá Vás kdo jsme? Stačí si rozkliknout fotku!

Zakládající členové​

Zajímá Vás kdo jsme? Stačí si rozkliknout fotku!

Naše fotogalerie

Podívejte se na fotky z táborů, GO kurzů, divadla a z mnoha dalších akcí.

Akce a novinky

Buďte stále v obraze. Zde uvidíte co se dělo a co se dít bude!

Partneři

Ondřej Kozák

Jan Hanulík

Jan Štindl

ŘEDITEL

Mgr. Dominik Liberda

Programy pro školy, program Fotbal pro život, tábor Přes hradby školy!

Bc. Nika Liberdová

Divadlení – k rozvoji i pobavení, muzikál Holendry, akce pro veřejnost, fundraising

Mgr. Zuzana Hanulíková

PR, akce pro veřejnost

Mgr. Ondřej Hanulík

Adaptační kurzy, Fotbal pro život, akce pro veřejnost, tábory

Kroužky a kurzy

Pravidelné kroužky jsou nesoutěžní formou průběžné práce s dětmi, ve které je předmětná činnost především nástrojem pro celostní osobnostní rozvoj dítěte a vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Naše kroužky zahrnují nabídku další nadstavbové činnosti (turnaje, soutěže, pobytové akce a tábory).

Kroužky a programy ve školním roce 2023/2024

Máte-li o kroužek zájem, vyplňte, prosím, formulář níže. Závazné přihlášky Vám poté odešleme na mail s dalšími podrobnými informacemi ke kroužku. Láká-li vás kroužek, ale nejste si jistí, je možné přijít se na 2 lekce nezávazně podívat a až poté se rozhodnout, zda Vám vyhovuje. Stačí kontaktovat vedoucího kroužku.

FOTBAL PRO ŽIVOT

Motto: „Fair-play, respekt ke spoluhráči, soupeři i autoritě, a nasazení a obětavost ve hře jsou nad tuctem výstavních gólů. Výhra je radost. Prohra je příležitost.“

Program zahrnuje činnosti zaměřené na osobnostní i pohybový rozvoj dítěte, rozvoj vztahů, kolektivu a individuálních i týmových fotbalových dovedností a kondičních schopností.

VĚK: 7-12 LET
TERMÍN: PÁTEK 15:00-16:30
MÍSTO: ZŠ JESENÍK PRŮCHODNÍ
VEDOUCÍ: MGR. DOMINIK LIBERDA, MGR. ONDŘEJ HANULÍK, ING. ROMAN GURGUL
CENA: 1 300 KČ / Školní rok
kontakt: Dominik.liberda@eduarti.cz

divadelní

Motto: „Co nedokážeš vyslovit, můžeš zatančit nebo zazpívat. Co nedokážeš zazpívat, řekni rukama. Způsobů, jak se dorozumět a vyjádřit svůj svět, je nekonečné množství.“

Program zahrnuje dramatické aktivity a hry pro rozvoj vztahů, osobnosti a kreativity.  Hravá forma tvorby zahrnuje vlastní výrobu pomůcek a rekvizit. Dramatický výstup bude představen na jesenické Divadelní Žatvě, případně při dalších příležitostech v regionu.

Letos poprvé kroužek rozdělujeme na dvě skupiny. První je určena především předškolním dětem, případně prvňáčkům. Program bude pestrý, hravý a jeho součástí bude také výtvarné tvoření související se závěrečným výstupem. Předškolní děti mohou v případě zájmu kroužek navštěvovat s rodiči.

Druhá skupina je určena pro děti mladšího školního věku, program bude využívat metod a technik dramatické výchovy, které povedou mimo jiné ke společnému vytváření závěrečného představení.

Termín: čtvrtek 16.15 – 17.15
místo: divadlo P. Bezruče Jeseník
Vedoucí: Bc. Gabriela Fukalová, Bc. Nika Liberdová
Cena: 1 300,- Kč / školní rok
Kontakt: gabriela.fukalova@gmail.com

Termín: pátek 13.45 – 14.45
místo: divadlo P. Bezruče Jeseník
Vedoucí: Bc. Nika Liberdová, Bc. Gabriela Fukalová
Cena: 1 300,- Kč / školní rok
Kontakt: nika.liberdova@eduarti.cz

Mgr. Dominik Liberda

Uvědomuji si velmi intenzivně, že rozhodnutí prospívající mému životu nebo lidem kolem mě, mají základ v předaných hodnotách a cestu k nim jsem našel skrze inspirativní lidské vzory.

Odborně mě pro pedagogickou činnost připravilo absolvování Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií. Zkušenosti jsem sbíral zejména jako lektor adaptačních a zážitkových kurzů, pedagog volného času a vedoucí pracovník salesiánského střediska mládeže v Brně.

Ať už jako fotbalový trenér, táborový vedoucí, nebo lektor kurzu, rád bych v rámci činnosti EduArtu byl tím inspirativním vzorem, který dokáže „strhnout“ ostatní pro dobrou věc.

Bc. Nika Liberdová

Po letech prožitých na jazykových studiích v Brně bydlím opět v rodných Jeseníkách. Táhla mě sem nejen krása okolí, ale také touha dělat něco pro zdejší děti, mladé lidi a rodiny, která vyústila v založení organizace, již budu vést a spravovat jí účty. Výchovné zkušenosti sbírám denně ze života s mými čtyřmi malými dětmi a těším se, že je zužitkuji i při práci pro EduArt.

Mgr. Ondřej Hanulík

Co ještě chybí dnešním dětem a dospívajícím? Napadá mě – kamarádi, kteří nehodnotí, bezpečné neodsuzující prostředí a schopnost zažít velké věci za málo peněz. Pro mě jako letitého vedoucího akcí pro mládež se stává stále znovu výzvou toto vše dětem umožnit.

Mgr. Zuzana Hanulíková

Jsem sociální pedagog, lektorka primární prevence sociálně-patologických jevů, studovala jsem mimo jiné obor Řízení a supervize sociálních a zdravotnických zařízení. V dětství a v dospívání jsem sama na sobě zažila, že neexistují děti nevzdělatelné, ale jen děti nemotivované, které nevědí, PROČ se mají učit. Věřím, že to hlavní, co děti potřebují, je ujít s nimi dál, než je naše povinnost, protože jen tak děti mohou pocítit, že s nimi jde i naše srdce.

Bc. Jan Fukala

Vzdělávat znamená předávat, a to je umění. Naslouchání je prevencí. Zapojení je klíč. Nic lepšího jsem zatím nenašel. Usiluji o to, aby lidé kolem mě tohle zažívali. Jsem rád, když lidé nejdou v mých stopách, ale když je mohu doprovázet na cestě, kde dělají vlastní stopy – ať už je to při tvorbě programů pro děti, dobývání hradu anebo objevování  nových věcí. Být v EduArtu pro mě také znamená pracovat s mou ženou, a tato společná práce je projektem, který dává smysl a vše zastřešuje – a ona je výborný parťák.

Gabriela Fukalová

Dlouhou dobu jsem bádala v tom, co je opravdu to, čemu se chci v životě věnovat. Nevím přesně jestli to byly mé vlastní děti nebo nadšenci z eduartu, ale dnes už vím, že tvořit věci společně s dětmi je mou cestou. Proto jsem se rozhodla během mateřské dovolené vystudovat vysokou školu učitelství pro mateřské školy. V EduArtu působím v divadelním kroužku pro předškolní děti a hraji v muzikále. Jako bonus, byla spolupráce s mým manželem na přípravě příměstského tábora TransAmerika. Pomáhat dětem překonávat sami sebe, naslouchat jim, trávit s nimi čas a být s nimi když cokoliv prožívají je to, co považuji za nezbytné. Dospělí lidé mají velkou moc ovlivňovat a poznamenávat děti do budoucna. Mým velkým přáním je, abych jako matka, učitelka, vedoucí na táboře, dospělák, byla tou, která dá dětem důvěru a bezpečí a ony mě nechají chvíli je doprovázet na jejich cestě.

Amálie Štrajtová

Nejlépe mi je s bosýma nohama a úsměvem na tváři. Studuji ergoterapii na Ostravské univerzitě, miluji práci s lidmi (velkými i malými), hodně a ráda se směju, jsem zvědavá a dozvídat se nové věci mi dělá velkou radost. Tu radost a zájem potom nejraději předávám dál, což mi právě spolupráce s EduArty hojně umožňuje. Proto mi už tolik let dává smysl pomáhat jim dělat svět (nejen dětem) pestřejší a zábavnější.

Štěpán Jati

Již odmalička mě bavilo vymýšlet hry svým mladším sourozencům, věnoval jsem se také hudbě, divadlu, výtvarné výchově. Od střední školy jsem se začal také intenzivně zapojovat jako lektor adaptačního kurzu Go! pro jesenické gymnázium, který v současné době vedu. Postupem času se mi všechny umělecké i mezilidské zkušenosti začaly propojovat a každým dnem nacházím čím dál větší smysl a hloubku v práci s lidmi, především pak s dětmi a mladistvými. I proto jsem vystudoval obor, který propojuje zážitkovou pedagogiku, dramatickou výchovu a sociální pedagogiku. Baví mě experimentovat a přijímat nové výzvy, což se projevuje v každém mém počinu. Vše co dělám má ale jedno společné – velkou touhu zkoumat, jak mohu lidem kolem sebe pomáhat rozvíjet pozitivní přístup k životu i sobě samému.

Bc. Přemysl Šeděnka

Ačkoli jsem vystudoval anglický a německý jazyk pro překladatelství a tlumočnictví, tak jsem hned po ukončení studia zakotvil v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Celkově tak nyní pracuji s mládeží již kolem 20 let, ať už jako učitel, vedoucí klubů a spoluorganizátor různých akcí pro mládež, a nebo jako lektor primární prevence na ZŠ a SŠ.

Na rozdíl od většiny členů EduArtu nepocházím z Jesenicka, nýbrž z Ostravska. Činnost EduArtů mne velmi oslovila, protože hluboce sdílím jejich filozofii přístupu k výchově a vzdělávání mládeže. Hledal jsem proto způsob, jak se zapojit, a ten jsem našel v roli spoluorganizátora a vedoucího readaptačních kurzů pro místní gymnázium a v koordinaci projektu volnočasového centra pro mládež v prostorách bývalé knihovny.

Bc. Mirka Olšinová

V Jeseníkách jsem vyrostla a považuju je za svůj domov celé, od Priessnitzových lázní až po Slezskou Hartu. Sepjetí s touto krajinou mě dostalo i na krajinářská studia v Brně, kde se mi dostalo nejkrásnější pracovní zkušenosti ve středisku ekologické výchovy Lipka. Tam jsem jako lektor měla možnost učit děti o přírodě přímo venku v blátě namísto z učebnic. Na tuhle práci teď navazuji pod hlavičkou EduArtu jako lektor přírodovědných a environmentálních programů.

Mgr. Eva Glogarová

Jsem člověk, co rád pozoruje vše živé i neživé kolem. Vystudovala jsem odbornou biologii a učitelství biologie. Ráda dopřávám dětem radost z deště, bláta, válení se v trávě, pozorování zvířat, rostlin atd. Věřím, že se nejvíce naučí zážitkem.

Lukáš Glogar

Jmenuji se Luky
a mám takovou sílu, že můžu lámat i buky.
Trávím rád čas venku,
na skalách, na fotbálku i v lese.
Snadno vás děcka nadchnu,

a pomůžu tomu, kdo batoh neunese.