EduArt

Divadlo

Příměstské  tábory

Příměstské  tábory!

Potenciál táborů vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů, prožitků
a zjistili jsme, že i při příměstském táboře lze dělat divy! Na léto 2023 jsme pro vás připravili čtyři příměstské tábory. Věříme, že si je v létě budeme moct společně užít. Přihlašujte se pomocí níže uvedeného formuláře a následně obdržíte další podrobnější informace.

Srdcem (Rychlebských hor) k pohybu

Poznejte s námi, co všechno dokáže vaše tělo a jaká překvapení skrývá Tančírna i její okolí!
V srdci Rychlebských hor budeme skotačit, smát se, hrát (si), objevovat tajemství lidského
těla i Račího Údolí, tančit, běhat, vytvářet, a především si společně poradíme s každou
výzvou.

termín: 17. – 21.7.2023
místo: Tančírna, Račí údolí
pro: holky i kluky, 6 – 13 let
hlavní vedoucí: Amálie Štrajtová

cena: 1 900 Kč

Přes hradby školy!

Nastupujícím prvňáčkům jesenické základní školy se přes týden otevřou brány hradu, který
jim bude na několik let útočištěm. S ostatními rytíři a princeznami budou hravě poznávat
jeho prostředí i nové kamarády pod vedením krále, královny a dvorních učitelek. Příležitost
pro setkání dětí, rodičů, třídních učitelů a dobrý začátek nové dětské etapy.

termín: 22. – 25. 8. 2023
místo: Jeseník
pro: nastupující prvňáčky ZŠ Jeseník
hlavní vedoucí: Mgr. Dominik Liberda

cena: 1 200 Kč

Divadelní tábor

Chtěl sis někdy vyzkoušet, jaké to je být režisérem, scénáristou, hercem, rekvizitářem či
kostymérem v divadle? A co tak trochu všechno dohromady? Pokud ano, na divadelním
táboře se ti to určitě splní. Představení a vše co k němu patří budeme tvořit společně, žádné
memorování scénáře u nás nehledej! Kromě hereckých technik tak budeme rozvíjet i
kreativitu, obrazotvornost či týmovou spolupráci.
Příměstský tábor pro kluky i holky, kteří se nebojí prken, která znamenají svět.

termín: 21.-25.8.2023
místo: divadlo Petra Bezruče Jeseník
pro: holky i kluky 9 – 13 let
hlavní vedoucí: Bc. Štěpán Jati

cena: 1 800 Kč

Transamerika VII.

Dobrodružný příměstský tábor pro všechny kluky i holky, kteří rádi tráví čas venku, s prvky zážitkové pedagogiky. Pro všechny, kteří mají odvahu vydat se do neznáma a přiložit ruku k dílu.

termín:  14. – 18. 8. 2023
místo: fara Jeseník (Palackého 179/8)
pro: holky i kluky, 6- 12 let
hlavní vedoucí: Anna Skrutková

cena: 1 700 Kč

Naši pořadatelé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fotky z předešlích ročníků

Informace pro subjekt údajů

Vážení přátelé,

orgnizace EduArt, IČ, se sídlem Polská 307, Česká Ves, je správcem Vašich osobních údajů. které nám k naší činnosti posytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Nika Liberdová. Zpracování provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další souviející legislativou, a to dle Článku 6, bod 1 b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro účely našich oprávněných zájmů, tedy činnosti naplňující účel naší organizace. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výkaz nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679. V případě dotazů ke konkrétnímu táboru kontaktujte, prosím, hlavní vedoucí. V případě dotazů spojených s přihláškami a dalšími provozními záležitostmi, kontaktujte, prosím, Niku Liberdovou (nika.liberdova@eduarti.cz).