EduArt

Divadlo

Příměstské  tábory

Příměstské  tábory!

Potenciál táborů vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů, prožitků
a zjistili jsme, že i při příměstském táboře lze dělat divy! Na léto 2023 jsme pro vás připravili čtyři příměstské tábory. Věříme, že si je v létě budeme moct společně užít. Přihlašujte se pomocí níže uvedeného formuláře a následně obdržíte další podrobnější informace.

Tábory jsou v plném proudu. Momenty z táborů, které již proběhly, si můžete prohlédnou či přečíst zachycené v článku, níže.

Srdcem (Rychlebských hor) k pohybu

I letos se Tančírnou v Račím Údolí na celý týden rozezněl dětský smích, hopsání po parketách, ale také velké povzbuzování a fandění. V této impozantní budově jsme i letos uspořádali příměstský tábor, tentokrát pohybový s názvem Srdcem k pohybu, který formátově rozšířil oblíbený taneční tábor. Na programu bylo sportování, hraní her, společné seznamování, budování kamarádství a především spoustu zábavy. 

Do plánů na letošní tábor nám již v pondělí odpoledne vstoupila řecká bohyně Niké, která děti seznámila s antickou filozofií Kalokagathia, tedy jednoty duše a těla, a také oznámila, že dostávají vyjímečnou šanci zúčastnit se olympijských her! A tak nebylo na co čekat, úterý bylo ve znamení tréninků a zlepšování svých tělesných dovedností. Táborníci si vyzkoušeli šest olympijských disciplín – sprint, koloběh, hod diskem, střelba prakem na cíl, obratnost a gymnastika a měli tak šanci zjistit, které je nejvíce baví a na co jsou šikovní. Navíc jsme měli vzácnou návštěvu – samu bohyni Héru, jež nám pomohla zažehnout plamen olympijského ohně. Ve středu jsme obdrželi pozvání na olympiádu od bohyně Athény, která nám, jakožto bohyně moudrosti, také pomohla se spravedlivým rozdělením do závodních skupinek. Vzniklé týmy si samy zvolily, jakou vznešenou zemi budou v olympijském klání zastupovat, kromě názvu bylo také za úkol vytvořit si vlajku, hymnu (resp. pokřik) a domluvit si podobný závodní úbor.

O čtvrtečním dopoledni se konalo slavnostní zahájení olympijských her, na nichž se představily reprezentace šesti zúčastněných zemí – Opičínu, Messie, Špagetova, Party, Rakouska a Bohaňska. Reprezentace poté nominovaly do každé disciplíny své nejlepší zástupce a olympijské klání mohlo začít. Před začátkem prvního závodu jsme se potkali s bohyněmi Afroditou a Dianou, které se rozhodly trochu zamíchat kartami a do hry kromě nominantů nasadily také dva boží posly, kteří ale ani svými božskými schopnostmi neohrozili výborné výkony našich táborových olympioniků. Olympijské klání završila společná slavnostní hostina, kterou následovalo spoustu veselení a všem účastníkům navíc byl k dispozici stylový fotokoutek. Po setmění již někteří táborníci vyrazili do říše snů, pro ostatní odvážlivce byla připravena ještě zajímavá noční hra. Během páteční snídaně jsme potom našli zvláštní vzkaz od dvojice nejvyšších řeckých bohů – Dia a Poseidóna, který nás zval až na posvátný Olymp, a tak jsme si sbalili batůžky a vydali se statečně po zlatem značené stezce sdělit bohům, jak se nám během olympiády dařilo. Bohům se líbilo, že závodníci během klání překonali a překvapili sami sebe, navíc všichni překonali svůj strach při Pádu důvěry, proto si zasloužil každý z táborníků symbol vítězství – vavřínový věnec. Zbytek dne už utekl jako voda v potoce a už jsme se se sbalenými zavazadly vítali s rodiči a loučili s táborem.

Děti si kromě spousty zážitků a nových přátelství z tábora odnášely také vlastnoručně vyrobené měšce s mušličkami, které získávaly během týdne od ostatních jako pochvalu za to, že se chovaly přátelsky a čestně. Naše poděkování patří jak každému z našich skvělých tábornic, táborníků a jejich rodičům, tak personálu Tančírny v Račím Údolí za jejich vstřícnost, trpělivost a darování krásných deníčků dětem a kuchyni Penzionu Račí Údolí za ochotu a nakrmení našich hladových bříšek.

Jak to na táboře Srdcem k pohybu vypadalo, se můžete podívat také v krásném videu Elišky Koryťákové:

 https://youtu.be/yuAZ1_f757Q

Amálie Štrajtová, hlavní vedoucí

Přes hradby školy!

Nastupujícím prvňáčkům jesenické základní školy se přes týden otevřou brány hradu, který
jim bude na několik let útočištěm. S ostatními rytíři a princeznami budou hravě poznávat
jeho prostředí i nové kamarády pod vedením krále, královny a dvorních učitelek. Příležitost
pro setkání dětí, rodičů, třídních učitelů a dobrý začátek nové dětské etapy.

termín: 22. – 25. 8. 2023
místo: Jeseník
pro: nastupující prvňáčky ZŠ Jeseník
hlavní vedoucí: Mgr. Dominik Liberda

cena: 1 200 Kč

Divadelní tábor

Chtěl sis někdy vyzkoušet, jaké to je být režisérem, scénáristou, hercem, rekvizitářem či
kostymérem v divadle? A co tak trochu všechno dohromady? Pokud ano, na divadelním
táboře se ti to určitě splní. Představení a vše co k němu patří budeme tvořit společně, žádné
memorování scénáře u nás nehledej! Kromě hereckých technik tak budeme rozvíjet i
kreativitu, obrazotvornost či týmovou spolupráci.
Příměstský tábor pro kluky i holky, kteří se nebojí prken, která znamenají svět.

termín: 21.-25.8.2023
místo: divadlo Petra Bezruče Jeseník
pro: holky i kluky 9 – 13 let
hlavní vedoucí: Bc. Štěpán Jati

cena: 1 800 Kč

Transamerika VII.

Dobrodružný příměstský tábor pro všechny kluky i holky, kteří rádi tráví čas venku, s prvky zážitkové pedagogiky. Pro všechny, kteří mají odvahu vydat se do neznáma a přiložit ruku k dílu.

termín:  14. – 18. 8. 2023
místo: fara Jeseník (Palackého 179/8)
pro: holky i kluky, 6- 12 let
hlavní vedoucí: Anna Skrutková

cena: 1 700 Kč

Naši pořadatelé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fotky z předešlích ročníků

Informace pro subjekt údajů

Vážení přátelé,

orgnizace EduArt, IČ, se sídlem Polská 307, Česká Ves, je správcem Vašich osobních údajů. které nám k naší činnosti posytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Nika Liberdová. Zpracování provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další souviející legislativou, a to dle Článku 6, bod 1 b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro účely našich oprávněných zájmů, tedy činnosti naplňující účel naší organizace. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výkaz nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679. V případě dotazů ke konkrétnímu táboru kontaktujte, prosím, hlavní vedoucí. V případě dotazů spojených s přihláškami a dalšími provozními záležitostmi, kontaktujte, prosím, Niku Liberdovou (nika.liberdova@eduarti.cz).