EduArt

Divadlo

GO Kurzy pro školy

Potenciál táborů vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů, prožitků a zjistili jsme, že i při příměstském táboře lze dělat divy!

Adaptační kurzy Go!

Adaptační kurzy Go! pořádané pro Gymnázium Jeseník mají za sebou dlouhou, více než dvacetiletou historii. Přímo navazují na koncept adaptačních kurzů tak, jak s nimi před bezmála třiceti lety přišla Zážitková škola Lipnice, průkopnická organizace věnující se zážitkové pedagogice v ČR.

Za dobu existence kurzu prošlo organizačním týmem nemálo lektorů, zpravidla se jednalo o mladé nadšence, kteří sami bývali studenty místního gymnázia, či o některé pedagogy. Nejinak je tomu i dnes, kdy organizační tým tvoří především bývalí i současní studenti, pro které je Go! bez nadsázky srdcovou záležitostí.

Náš adaptační kurz Go! je v mnohém jedinečný. Počínaje nadstandartní délkou šesti dnů, které umožňují s novým třídním kolektivem pracovat intenzivněji a více do hloubky, tak využívanými pestrými metodami založenými na zážitkové pedagogice, kvalitní reflexi vlastního zážitku směrem k sobě i ke skupině a různorodého zaměření jednotlivých programových bloků, jejichž hlavním cílem je nastartování skupinové dynamiky, stmelení nového kolektivu a rozvoj kompetencí, jež se budou třídě hodit v průběhu celého studia. Do programu tak zařazujeme aktivity založené na spolupráci, debatě, testování schopnosti fungovat pod časovým tlakem, ale také programy tvořivé či odpočinkové, které novému kolektivu přinášejí první společné pozitivní zážitky. Velkou výhodu vidíme v tom, že kurz z velké části tvoří bývalí studenti gymnázia – velmi dobře vědí, pro koho kurz připravují a s čím se bude třída v průběhu studia potýkat. Také relativní věková blízkost lektorů a účastníků napomáhá příjemné a přátelské atmosféře na kurzu.

Díky tomu všemu je „Goučko“ jedinečný a léty ozkoušený model, který často zůstává v paměti studentů jako jeden z nejlepších a nejsilnějších zážitků ze střední školy. 

Naši pořadatelé

Štěpán Jati a jeho tým

Fotky z předešlích ročníků

Štěpán Jati

Již odmalička mě bavilo vymýšlet hry svým mladším sourozencům, věnoval jsem se také hudbě, divadlu, výtvarné výchově. Od střední školy jsem se začal také intenzivně zapojovat jako lektor adaptačního kurzu Go! pro jesenické gymnázium, který v současné době vedu. Postupem času se mi všechny umělecké i mezilidské zkušenosti začaly propojovat a každým dnem nacházím čím dál větší smysl a hloubku v práci s lidmi, především pak s dětmi a mladistvými. I proto jsem vystudoval obor, který propojuje zážitkovou pedagogiku, dramatickou výchovu a sociální pedagogiku. Baví mě experimentovat a přijímat nové výzvy, což se projevuje v každém mém počinu. Vše co dělám má ale jedno společné – velkou touhu zkoumat, jak mohu lidem kolem sebe pomáhat rozvíjet pozitivní přístup k životu i sobě samému.