Mgr. Zuzana Hanulíková


Jsem sociální pedagog, lektorka primární prevence sociálně-patologických jevů, studovala jsem mimo jiné obor Řízení a supervize sociálních a zdravotnických zařízení. V dětství a v dospívání jsem sama na sobě zažila, že neexistují děti nevzdělatelné, ale jen děti nemotivované, které nevědí, PROČ se mají učit. Věřím, že to hlavní, co děti potřebují, je ujít s nimi dál, než je naše povinnost, protože jen tak děti mohou pocítit, že s nimi jde i naše srdce.