Ceny kurzů se odvíjí od požadavků objednatele na základě sjednaného ubytování a realizovaného programu.

V souvislosti  se zajištěním ubytování, režijemi a stravou lze objednateli účtovat stornopoplatek ve výši 30% až 80% sjednané ceny za účastníka v případě, že účastník zruší účast na kurzu méně než 24h před zahájením kurzu. V případě, že se kurzu nezúčastní bez  předchozí omluvy, lze účtovat i 100% sjednaného poplatku.