Programy pro školy

Adaptační programy

Nastupující školní třídu vnímáme jako svébytnou komunitu mladých lidí s obrovským vnitřním potenciálem – potenciálem sdílet společně vybudované podnětné prostředí s pozitivním dopadem na kvalitu života každého jejího příslušníka. K rozvinutí všeho dobrého a k prevenci nezdravých jevů ve třídě využíváme principy zážitkové pedagogiky. Zážitek nevnímáme samoúčelně a nechceme bezhlavě sázet jeden zážitek za druhým. Kvalitu zážitku posuzujeme mnohem více z hlediska hloubky než jeho pompéznosti. Uvědomujeme si, že počáteční nastavení zdravého klimatu není jedinou, zároveň je však nutnou podmínkou pro budoucí zdárný průběh učebních a vztahových procesů ve třídě.

Adaptační kurz pro Vaši třídu připravíme na míru dle požadavků na zaměření kurzu. Ceny kurzů zohledňují počet dětí, dní a dostupný standard ubytování.

 

Jednodenní programy

NÁDHERNÉ ÚTERÝ kulturně-vzdělávací program s dramatizací

PROŽÍT DUŠIČKY zážítkový program vedoucí k zamyšlení nad skutečnou postatou Svátku zesnulých

Pobytové programy

připravujeme

GDPR