Partneři

Pro činnosti EduArtu jsou nezbytní partneři sdílející potřebu naplňovat poslání organizace. Staňte se našimi partnery

 

• finanční podporou

zajištění chodu organizace, pořízení vybavení, realizace konkrétní plánované akce (číslo účtu: 115-4486320247/0100 )

• hmotným darem

vybavení pro činnost s dětmi a mládeží, kancelářská technika, atd.

• dobrovolnou činností

přímá pomoc při práci s dětmi v našich programech, technická, odborná i administrativní pomoc

• zapůjčením prostor, vybavení a techniky na konkrétní aktivity

• důvěrou v naše snažení a účastí na našich programech

 

Stávající EduArtí partneři :