Bc. Mirka Olšinová

V Jeseníkách jsem vyrostla a považuju je za svůj domov celé, od Priessnitzových lázní až po Slezskou Hartu. Sepjetí s touto krajinou mě dostalo i na krajinářská studia v Brně, kde se mi dostalo nejkrásnější pracovní zkušenosti ve středisku ekologické výchovy Lipka. Tam jsem jako lektor měla možnost učit děti o přírodě přímo venku v blátě namísto z učebnic. Na tuhle práci teď navazuji pod hlavičkou EduArtu jako lektor přírodovědných a environmentálních programů.