Kroužky a pravidelné programy

Pravidelné kroužky jsou nesoutěžní formou průběžné práce s dětmi, ve které je předmětná činnost především nástrojem pro celostní osobnostní rozvoj dítěte a vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Naše kroužky zahrnují nabídku další nadstavbové činnosti (turnaje, soutěže, pobytové akce a tábory).

Kroužky a programy ve školním roce 2022/2023

Máte-li o kroužek zájem, vyplňte, prosím, formulář níže. Závazné přihlášky Vám poté odešleme na mail s dalšími podrobnými informacemi ke kroužku. Láká-li vás kroužek, ale nejste si jistí, je možné přijít se na 2 lekce nezávazně podívat a až poté se rozhodnout, zda Vám vyhovuje. Stačí kontaktovat vedoucího kroužku.

„Fotbal pro život“

Motto: „Fair-play, respekt ke spoluhráči, soupeři i autoritě, a nasazení a obětavost ve hře jsou nad tuctem výstavních gólů. Výhra je radost. Prohra je příležitost.“

Program zahrnuje činnosti zaměřené na osobnostní i pohybový rozvoj dítěte, rozvoj vztahů, kolektivu a individuálních i týmových fotbalových dovedností a kondičních schopností.

Věk: 7-12 let

Termín a místo: pátek 15.00 – 16.30 (první lekce 23. 9. 2022) ZŠ Jeseník – Průchodní

Vedoucí:  Mgr. Dominik Liberda, Mgr. Ondřej Hanulík, Ing. Roman Gurgul

Cena: 1 300,- Kč / školní rok

Kontakt:  dominik.liberda@eduarti.cz

PŘIHLÁSIT SE NA KROUŽEK


„Divadlení – k rozvoji i pobavení“

Motto: „Co nedokážeš vyslovit, můžeš zatančit nebo zazpívat. Co nedokážeš zazpívat, řekni rukama. Způsobů, jak se dorozumět a vyjádřit svůj svět, je nekonečné množství.“

Program zahrnuje dramatické aktivity a hry pro rozvoj vztahů, osobnosti a kreativity.  Hravá forma tvorby zahrnuje vlastní výrobu pomůcek a rekvizit. Dramatický výstup bude představen na jesenické Divadelní Žatvě, případně při dalších příležitostech v regionu.

Letos poprvé kroužek rozdělujeme na dvě skupiny. První je určena především předškolním dětem, případně prvňáčkům. Program bude pestrý, hravý a jeho součástí bude také výtvarné tvoření související se závěrečným výstupem. Předškolní děti mohou v případě zájmu kroužek navštěvovat s rodiči.

Druhá skupina je určena pro děti mladšího školního věku, program bude využívat metod a technik dramatické výchovy, které povedou mimo jiné ke společnému vytváření závěrečného představení.

1.skupina

Věk: 4- 7 let

Termín a místo:, čtvrtek 16.15 – 17.15 (první lekce 6. 10. 2022), divadlo P. Bezruče Jeseník

Vedoucí: Bc. Gabriela Fukalová, Bc. Nika Liberdová

Cena: 1 300,- Kč / školní rok

Kontakt: gabriela.fukalova@gmail.com

PŘIHLÁSIT SE NA KROUŽEK

2. skupina

Věk: 7 – 12 let

Termín a místo:, pátek 13.45 – 14.45 (první lekce 7. 10. 2022), divadlo P. Bezruče Jeseník

Vedoucí: Bc. Nika Liberdová, Bc. Gabriela Fukalová

Cena: 1 300,- Kč / školní rok

Kontakt: nika.liberdova@eduarti.cz

PŘIHLÁSIT SE NA KROUŽEK