Ivana Minaříková

Jsem rodačka z Jeseníku, která se po letech studií usadila s mužem v Rychlebách. Absolvovala jsem obor Sociální pedagogika a volný čas, lektorovala programy primární prevence rizikového chování, školila pedagogy, vedla tábory či adaptační kurzy. Jsem ráda s lidmi, malými i většími, pozoruji, nechávám se inspirovat, přináším nápady, kladu důraz na prožitky, podporuji tam, kde vnímám, že je třeba. Miluji tanec a vědomou práci s tělem, své zkušenosti nyní zúročuji a rozvíjím nejvíce díky dětem, které navštěvují EduArtí kroužky a tábory, a díky své malé dceři.