Nádherné Úterý

Představení je nabízeno rovněž jako kulturní program s dramatizací pro žáky 2. – 6. tříd ZŠ s následnou reflexí a zpracovanými materiály pro možnost další práce s tématem. Je také vhodnépro seniory.

Fotografie z jesenické Divadelní žatvy 2018

Fotografie z akce Park žije! Tvoříme divadlo 2018 ve Smetanových sadech v Jeseníku

Fotografie z představení pro žáky ZŠ Boženy Němcové, Průchodní Jeseník) a pro seniory (DPS Česká Ves, DPS ikulovice, CSS Jeseník).