Mgr. Dominik Liberda

Uvědomuji si velmi intenzivně, že rozhodnutí prospívající mému životu nebo lidem kolem mě, mají základ v předaných hodnotách a cestu k nim jsem našel skrze inspirativní lidské vzory.

Odborně mě pro pedagogickou činnost připravilo absolvování Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií. Zkušenosti jsem sbíral zejména jako lektor adaptačních a zážitkových kurzů, pedagog volného času a vedoucí pracovník salesiánského střediska mládeže v Brně.

Ať už jako fotbalový trenér, táborový vedoucí, nebo lektor kurzu, rád bych v rámci činnosti EduArtu byl tím inspirativním vzorem, který dokáže „strhnout“ ostatní pro dobrou věc.