Bc. Přemysl Šeděnka

Ačkoli jsem vystudoval anglický a německý jazyk pro překladatelství a tlumočnictví, tak jsem hned po ukončení studia zakotvil v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Celkově tak nyní pracuji s mládeží již kolem 20 let, ať už jako učitel, vedoucí klubů a spoluorganizátor různých akcí pro mládež, a nebo jako lektor primární prevence na ZŠ a SŠ.

Na rozdíl od většiny členů EduArtu nepocházím z Jesenicka, nýbrž z Ostravska. Činnost EduArtů mne velmi oslovila, protože hluboce sdílím jejich filozofii přístupu k výchově a vzdělávání mládeže. Hledal jsem proto způsob, jak se zapojit, a ten jsem našel v roli spoluorganizátora a vedoucího readaptačních kurzů pro místní gymnázium a v koordinaci projektu volnočasového centra pro mládež v prostorách bývalé knihovny.