Bc. Jan Fukala

Vzdělávat znamená předávat, a to je umění. Naslouchání je prevencí. Zapojení je klíč. Nic lepšího jsem zatím nenašel. Usiluji o to, aby lidé kolem mě tohle zažívali. Jsem rád, když lidé nejdou v mých stopách, ale když je mohu doprovázet na cestě, kde dělají vlastní stopy – ať už je to při tvorbě programů pro děti, dobývání hradu anebo objevování  nových věcí. Být v EduArtu pro mě také znamená pracovat s mou ženou, a tato společná práce je projektem, který dává smysl a vše zastřešuje – a ona je výborný parťák.