EduArt

Divadlo

Českoveský Masopust

Ať už v maskách nebo bez nich, přijďte se v sobotu 18. 2. poveselit na Českoveský masopust. Budete si moct zatančit s medvědem, přijmout pozvání k pohoštění od spolků a institucí z České Vsi a pochovat basu! Nenechte si ujít jeden z nejveselejších svátků, kdy vládu nad obcí přebírá Masopust.

Sejdeme  se v 10h u ZŠ Česká Ves, kde panák Masopust převezme klíč a s ním vládu nad obcí z rukou starosty. Provede nás za zvuků hudby a zpěvu cetrem obce, kde nás k pohoštění pozvou místní fotbalisté, hasiči, rada rodičů, Spolek pro českou Ves, farnost, DPS, muzeum a rada rodičů.

Nenechte si ujít jeden z nejveselejších svátků, kdy je vše vzhůru nohama a každý může být čím se mu zlíbí.