EduArt

Divadlo

Budoucí prvňáčci se dostali přes hradby školy

Jesenická základní škola, která bude na dalších pár let druhým domovem pro řadu nastupujících prvňáčků, se v týdnu od 6. 8. 2018 proměnila v hrad Školštejn. Spolu s králem, královnou, dvorními dámami a zbrojnošem jsme se chtěli připravovat na rytířský turnaj a následné pasování na rytíře, hned v pondělí nám však zkřížila plány zneklidňující zpráva.

Tu jsme získali od podivínského hvězdáře, který nám připravil nesnadné úkoly, abychom ji vůbec vyluštili. Od té chvíle nás čekalo velké dobrodružství – museli jsme uskutečnit výpravu na druhý hrad, vysvobodit Bílou paní z věže, cvičit se v rytířských ctnostech a dovednostech (které zahrnovali také tanec), připravit si vlajky a stále prokazovat odhodlání a odvahu. Po turnaji, který všichni rytíři zvládli se ctí, nám bylo oznámeno, že náš hrad obsadil obávaný temný rytíř. Svolali jsme posily – rodiče a příbuzné členů královské družiny – a odhodlaně se vydali svůj hrad hájit.

Překonali jsme začarovanou vstupní bránu a poté, co jsme zjistili, že rytíř uvěznil královnu, jsme na něj přichystali chytrou past. Rytíř se nechal polapit, královská družina po vyjednávání zachránila královnu. Musela však za ni rtířovi dát nashromážděný poklad. Když rytíř zjistil, že místo skutečných zlaťáků je truhla plná ctností, které jsme získávali, zprvu se rozčílil. Začali jsme si s ním povídat a nakonec mu nabídli přátelství, které mu chybělo. Nejenže jsme obměkčili rytířovo srdce, dokonce nám proměnil náš poklad v opravdová čokoládové zlaťáky.

Zprvu temný rytíř se stal přítelem nás všech, strávil s námi i poslední den našeho tábora, ve kterém byli slavnostně a za účasti rodičů pasováni členové odvážné družiny na rytíře řádu Školštejna.

První zážitky z prostředí hradu byly pro rytíře zábavné, veselé a dobrodružné. Přejeme jim, ať je to tak i v dalších letech, kdy budou do jeho bran vstupovat!

Za EduArty Nika

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii (autor Tereza Přikrylová a Petr Cink).