Tábory

Potenciál táborů vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů, prožitků a zjistili jsme, že i při příměstském táboře lze dělat divy!

Na léto 2020 jsme pro Vás připravili tyto příměstské tábory:

TransAmerika IV.

TÁBOR JE JIŽ ZCELA NAPLNĚN

termín:  10. – 14. 8. 2020

místo: Jeseník, fara na ulici Palackého

pro: holky i kluky, 6- 12 let

hlavní vedoucí: Bc. Jan Fukala

cena: 1 200 Kč

Dobrodružný příměstský tábor pro všechny kluky i holky, kteří rádi tráví čas venku, s prvky zážitkové pedagogiky. Pro všechny, kteří mají odvahu vydat se do neznáma a přiložit ruku k dílu.

Rytmus v srdci Rychlebských hor 

TÁBOR JE JIŽ ZCELA NAPLNĚN

termín: 20. – 24. 7. 2020

místo: Tančírna, Račí údolí

pro: holky i kluky, 5 – 10 let

hlavní vedoucí: Mgr. Ivana Minaříková

cena: 1 400 Kč

Zažijte rytmus, hudbu a tanec v neopakovatelné atmosféře Tančírny. V srdci Rychlebských hor se bude nejen tančit, zpívat a hrát, ale i tvořit, běhat, objevovat a společně vyjdeme vstříc nejednomu dobrodružství. Pořádá EduArt ve spolupráci s La škola, kteří program obohatí o několik svých hudebních lekcí.

Zlatokopové

termín: 3. – 7. 8. 2020

místo: Zlaté Hory

pro: holky i kluky 6 – 12 let

hlavní vedoucí: Bc. Miroslava Olšinová

cena: 1 200 Kč

Dobrodružně – sportovní příměstský tábor pro děti ve věku 6 – 12 let. S batohem a potřebnou zálesáckou výbavou se vydáme do kopců hledat zapomenutá naleziště zlatých valounů a místa opředená legendami o pokladech. Naučíme se přežít v divočině a poznáme partu dobrých kamarádů do nepohody. V případě velmi nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program v ZŠ Zlaté Hory.

Přes hradby školy!

TÁBOR JE JIŽ ZCELA NAPLNĚN

termín: 17. – 20. 8. 2020

místo: Jeseník

pro: nastupující prvňáčky ZŠ Jeseník

cena: 800 Kč

hlavní vedoucí: Mgr. Dominik Liberda

Nastupujícím prvňáčkům jesenické základní školy se přes týden otevřou brány hradu, který jim bude na několik let útočištěm. S ostatními rytíři a princeznami budou hravě poznávat jeho prostředí i nové kamarády pod vedením krále, královny a dvorních učitelek. Příležitost pro setkání dětí, rodičů, třídních učitelů a dobrý začátek nové dětské etapy.

Přihlásit se na tábory můžete pomocí tohoto formuláře. Poté obdržíte podrobnější informace a závazné přihlášky k vyplnění.

 

V létě 2019 jsme uspořádali čtyři příměstské tábory  a zde si můžete přečíst, jaká dobrodružství se na nich odehrála a prohlédnout si fotky. 

Příměstské tábory 2019

Příměstské tábory 2018

Transamerika 2017 zaznamenaná kamerou Honzy Štindla

 

 Informace pro subjekt údajů
Vážení přátelé,
orgnizace EduArt, IČ, se sídlem Polská 307, Česká Ves, je správcem Vašich osobních údajů. které nám k naší činnosti posytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Nika Liberdová. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další souviející legislativou, a to dle Článku 6, bod 1 b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro účely našich oprávněných zájmů, tedy činnosti naplňující účel naší organizace.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt.
Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výkaz nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.
V případě dotazů ke konkrétnímu táboru kontaktujte, prosím, hlavní vedoucí. V případě dotazů spojených s přihláškami a dalšími provozními záležitostmi, kontaktujte, prosím, Niku Liberdovou (nika.liberdova@eduarti.cz).