Tábory

Potenciál táborů vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů, prožitků a zjistili jsme, že i při příměstském táboře lze dělat divy!

V létě 2019 jsme uspořádali čtyři příměstské tábory  a zde si můžete přečíst, jaká dobrodružství se na nich odehrála a prohlédnout si fotky. Tábory na příští léto budeme vypisovat na konci ledna 2020, poté můžete pomocí formuláře  své dítě přihlásit, my Vás budeme kontaktovat a poskytneme další podrobné informace.

Příměstské tábory 2019

Příměstské tábory 2018

Transamerika 2017 zaznamenaná kamerou Honzy Štindla

 

 Informace pro subjekt údajů
Vážení přátelé,
orgnizace EduArt, IČ, se sídlem Polská 307, Česká Ves, je správcem Vašich osobních údajů. které nám k naší činnosti posytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Nika Liberdová. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další souviející legislativou, a to dle Článku 6, bod 1 b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro účely našich oprávněných zájmů, tedy činnosti naplňující účel naší organizace.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchováván dle zákonných lhůt.
Vy, jakosubjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, vý az nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.
V případě dotazů ke konkrétnímu táboru kontaktujte, prosím, hlavní vedoucí. V případě dotazů spojených s přihláškami a dalšími provozními záležitostmi, kontaktujte, prosím, Niku Liberdovou (nika.liberdova@eduarti.cz).