Tábory

Na léto 2019 jsme pro Vás připravili tyto příměstské tábory:

TransAmerika III.

termín:  12. – 16. 8. 2019

místo: v jednání (Jeseník nebo Lipová – lázně)

pro: holky i kluky, 5 – 11 let

hlavní vedoucí: Bc. Jan Fukala

cena: 1 200 Kč

Dobrodružný příměstský tábor pro všechny kluky i holky, kteří rádi tráví čas venku, s prvky zážitkové pedagogiky. Pro všechny, kteří mají odvahu vydat se do neznáma a přiložit ruku k dílu.

Přihlásit se na tábor

 

Tanec v srdci Rychlebských hor – tábor je již zcela zaplněn!

termín: 5. – 9. 8. 2019

místo: Tančírna, Račí údolí

pro: holky i kluky, 5 – 11 let

hlavní vedoucí: Bc. Nika Liberdová

cena: 1 300 Kč

Zažijte tanec v neopakovatelné atmosféře Tančírny. V srdci Rychlebských hor se bude nejen tančit, ale i tvořit, běhat, objevovat a společně vyjdeme vstříc nejednomu dobrodružství.

Přihlásit se na tábor

Zlatokopové

termín: 5. – 9. 8. 2019

místo: Zlaté Hory

pro: holky i kluky 6 – 12 let

hlavní vedoucí: Bc. Miroslava Olšinová

cena: 1 200 Kč

Dobrodružně – sportovní příměstský tábor. S batohem a potřebnou zálesáckou výbavou se vydáme do kopců hledat zapomenutá naleziště zlatých valounů a místa opředená legendami o pokladech. Naučíme se přežít v divočině a poznáme partu dobrých kamarádů do nepohody. V případě velmi nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program ve Zlatých Horách.

Přihlásit se na tábor

Přes hradby školy

termín: 19. – 22. 8. 2019

místo: Jeseník

pro: nastupující prvňáčky ZŠ Jeseník

cena: 800 Kč

hlavní vedoucí: Mgr. Dominik Liberda

Nastupujícím prvňáčkům jesenické základní školy se přes týden otevřou brány hradu, který jim bude na několik let útočištěm. S ostatními rytíři a princeznami budou hravě poznávat jeho prostředí i nové kamarády pod vedením krále, královny a dvorních učitelek. Příležitost pro setkání dětí, rodičů, třídních učitelů a dobrý začátek nové dětské etapy.

Přihlásit se na tábor

 

Pomocí formuláře můžete své dítě přihlásit, poté Vás budeme kontaktovat a poskytneme další podrobné informace.

Příměstské tábory 2018

 

Transamerika 2017 zaznamenaná kamerou Honzy Štindla

Potenciál táborů vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů, prožitků a zjistili jsme, že i při příměstském táboře lze dělat divy!

 

 Informace pro subjekt údajů
Vážení přátelé,
orgnizace EduArt, IČ, se sídlem Polská 307, Česká Ves, je správcem Vašich osobních údajů. které nám k naší činnosti posytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Nika Liberdová. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další souviející legislativou, a to dle Článku 6, bod 1 b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů pro účely našich oprávněných zájmů, tedy činnosti naplňující účel naší organizace.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchováván dle zákonných lhůt.
Vy, jakosubjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, vý az nebo omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.
V případě dotazů ke konkrétnímu táboru kontaktujte, prosím, hlavní vedoucí. V případě dotazů spojených s přihláškami a dalšími provozními záležitostmi, kontaktujte, prosím, Niku Liberdovou (nika.liberdova@eduarti.cz).