Kroužky a pravidelné programy

Pravidelné kroužky jsou nesoutěžní formou průběžné práce s dětmi, ve které je předmětná činnost především nástrojem pro celostní osobnostní rozvoj dítěte a vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Naše kroužky zahrnují nabídku další nadstavbové činnosti (turnaje, soutěže, pobytové akce a tábory).

Ve školním roce 2018/2019 byl jako jeden z kroužků otevřen muzikál, který vyústil v nastudování hry Holendry.

Kroužky a programy ve školním roce 2019/2020 

Zahájení jednotlivých kroužků bude v týdnu od 30. 9. 2019. Přihlašovat své děti můžete na našem webu od 2. 9. 2019.

„Fotbal pro život“  –  kroužek je již zaplněn

Motto: „Fair-play, respekt ke spoluhráči, soupeři i autoritě, a nasazení a obětavost ve hře jsou nad tuctem výstavních gólů. Výhra je radost. Prohra je příležitost.“

Program zahrnuje činnosti zaměřené na osobnostní i pohybový rozvoj dítěte, rozvoj vztahů, kolektivu a individuálních i týmových fotbalových dovedností a kondičních schopností.

Věk: 6-10 let

Termín a místo: ZŠ Jeseník – Průchodní, pátek 15.00 – 16.30 (první lekce 4. 10. 2019)

Čas kroužku může být do poloviny září mírně pozměněn v závisloti na dostupnosti tělocvičny.

Vedoucí:  Mgr. Ondřej Hanulík a Mgr. Dominik Liberda

Cena: 1100,- Kč / školní rok

Kontakt:  dominik.liberda@eduarti.cz

 


 „V přírodě v pohodě“

Motto: „Příroda je pro dítě přirozené prostředí. Bláto a voda není překážka, les je dokonale promyšlené hřiště. Hvězdy a oheň jsou nejlepší televize.“

Cílem programu je probouzet a prohlubovat v dětech zájem o přírodu a pobyt v ní. Dávat dětem prostor k odreagování se, k hraní, tvoření, zábavě pod širým nebem. Přirozenou a hravou formou rozvíjet tábornické schopnosti, dovednosti a znalosti. Nejméně jednou v pololetí proběhne také jako součást programu přespání v chatě či přírodě.

Věk: 5-12 let

Termín a místo: první sobota v měsící, celý den, Jeseník a okolí (první setkání 5. 10. 2019)

Vedoucí:  Ing. Daniel Škárka

Cena: 800,- Kč / školní rok

Kontakt: daniel.skarka@seznam.cz


„Divadlení – k rozvoji i pobavení“

Motto: „Co nedokážeš vyslovit, můžeš zatančit nebo zazpívat. Co nedokážeš zazpívat, řekni rukama. Způsobů, jak se dorozumět a vyjádřit svůj svět, je nekonečné množství.“

Program zahrnuje dramatické aktivity a hry pro rozvoj vztahů, osobnosti a kreativity.  Hravá forma tvorby zahrnuje vlastní výrobu pomůcek a rekvizit. Dramatický výstup bude představen na jesenické Divadelní Žatvě, případně při dalších příležitostech v regionu. Předškolní děti mohou kroužek navštěvovat s rodiči.

Věk: 4-10 let

Termín a místo: Jeseník, divadlo P. Bezruče, čtvrtek 16.00 – 17.00 (první lekce 3. 10. 2019)

Vedoucí: Bc. Nika Liberdová, Dominika Hanulíková, Dis. a Gabriela Fukalová

Cena: 1100,- Kč / školní rok

Kontakt: nika.liberdova@eduarti.cz

 


„Tancování pro radost“  

Pohybově-taneční aktivity budou u dětí hravou formou rozvíjet pohybové dovednosti, imaginaci, improvizaci, cit pro rytmus a radost z tance. Děti si osvojí některé základní taneční principy a prvky, které zúročí při společném tanečním vystoupení. Nově bude kroužek probíhat také v malé tělocvičně základní školy v Javorníku.

JESENÍK

Věk: 4 – 7 let 

Termín a místo: sál ZŠ Jeseník – Průchodní, pátek 15.00 – 16.00 (první lekce 4. 10. 2019)

JAVORNÍK

Věk: 6 – 9 let

Termín a místo: malá tělocvična ZŠ Javorník, úterý 17.00 – 18.00 (první lekce 1. 10. 2019)

Vedoucí: Mgr. Iva Minaříková

Cena: 1100,- Kč / školní rok

Kontakt: ivy.minarikova@gmail.com