3 adaptační kurzy, 3x zachráněn svět

Během září a na počátku října proběhly na Rejvízu pod taktovkou EduArtu postupně tři adaptační kurzy. Prvních dvou se zúčastnili žáci 6.B a 6.A českoveské základní školy, v posledním z nich jsme se na kurzu setkali s třídou kvintánů z jesenického gymnázia. Vedle běžných cílů adaptačního kurzu čelily třídy zásadní výzvě – zachránit svět.

Na druhý den kurzu byl podle pradávného aztéckého kalendáře předpovězen konec světa. Bylo nutné nalézt sluneční kámen, jenž by se měl podle historických dokumentů nacházet v podhůří Jeseníků. Na Rejvíz účastníci putovali vždy pěšky rozděleni do tří skupin. Šli po různých cestách a plnili rozdílné úkoly, které měly napomoci k nalezení kýženého kamene. Mladší z nich se potom na Chlapeckých kamenech setkali s aztéckou ženou znalou aztéckého písma a kultury, která je po zbytek kurzu doprovázela. Starší museli navázat na bádání českoněmeckých usedlíků z časů před odsunem Němců.

Po doputování již žáci a studenti plnili řadu aktivit, které je přibližovaly k cíli (nalezení kamene a vykonání prastarého aztéckého rituálu), prověřovaly jejich schopnost spolupráce, zápal, důvtip a v neposlední řadě daly možnost projevit se jinak než ve školních lavicích. Samotné nalezení kamene a následně posvátné soli potřebné k vykonání rituálu, patřilo k fyzicky a organizačně nejnáročnějším aktivitám, během kterých řada účastníků překonala sebe sama a překročila svou komfortní zónu. Po vykonání rituálu nezbývalo než doufat, že slunce vyjde i další den. Stalo se tak, o čemž jsme se přesvědčili v brzkých ranních hodinách. 

Účastníci byli během třídenního kurzu mimo jiné vystaveni nepohodlí,  fyzické námaze a únavě. Přesto hodnotili aktivity, které je do tohoto nekomfortu dostaly, pozitivně. Přinesly jim neobvyklé zážitky, díky nimž měli možnost poznat zcela nově nebo v jiném světle sebe i své spolužáky, zakusit sílu a úskalí spolupráce a týmového jednání. Věříme, že jim tyto zkušenosti pomohou prožít čas, který spolu budou téměř denodenně trávit, v pozitivní přátelské atmosféře, která podpoří rozvíjení přátelských vztahů i procesy učení. Máme radost, že mnozí ze starších účastníků jsou otevřeni budoucí spolupráci s námi na kurzech a plánovaných akcích.

Děkujeme kolektivu z chaty Férovka za zázemí, třídním učitelům a pedagogickému doprovodu za spolupráci, účastníkům kurzu za nasazení a zápal při cestě ke společnému cíli.

foto z jednotlivých akcí v galerii

Začíná přihlašování do kroužků ve školním roce 2017/2018!

Proběhl dobrodružný příměstský tábor Transamerika

Vydat se do neznáme země, která sice slibuje bohatství i blahobyt, ale také nejedno úskalí, překážky a nebezpečí v podobě divoké zvěře a Indiánů, vyžaduje značnou dávku odvahy a notnou porci nadšení. V naší osadě jsme však tyto ctnosti nalezli u každého z osadníku a pod vedením kapitána Dominika a legendy divokého západu Andyho Fousáče jsme vyrazili vpřed neznámu.

Během pěti dní se nám podařilo vybudovat železnici, stanici, most a vyhlídkovou věž, zažehnat konflikt s Indiány a překazit nekalé záměry banditů. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je pracovat v týmech, stavět jen z toho, co les dá pomocí lan, seker a hřebíků. Zjistili jsme, že stojí-li dvě strany proti sobě, nemusí být nutně jedna z nich zlá a že lze nalézt mírový způsob řešení konfliktu. Poznali jsme spoustu nových kamarádů a naše vztahy utužili při boji proti zákeřným banditům. Zažili jsme také spoustu legrace při společných hrách, zejména při houpání se na obří lanové houpačce. Dokázali jsme napnout svoje síly ke společnému cíli.

Děkujeme farnosti Lipová-lázně za poskytnutí skvělého zázemí, rodičům, že nám s důvěrou svěřili své děti a zejména našim osadníkům, protože týden s nimi každého z nás obohatil .

Eduarti